-

Protek普罗太克标准工业级UPS电源   中航太克TOBTAK标准工业级UPS

 

    1  -  15KVA:单进单出
    15-120KVA:三进单出
    10-400KVA:三进三出
    20-800KVA:三进三出(绿色环保型)
-

protek普罗太克AHA工业UPS中航太克TOBTAK工业级电力专用UPS电源

(注:原厦门普罗太克科技有限公司经中航集团注资后更名为中航太克(厦门)电力技术股份有限公司,为上市公司)

  1 -  15KVA:单进单出
  5 -  40KVA:三进单出
 20-160KVA:三进三出(绿色环保型)


艾默生UPS